Αποτυπώσεις με Drone - 3D Modeling

Τα επαγγελματικά drones (γνωστά και ως UAVs/UAS) αποτελούν τη νέα αρχόμενη τάση της Τοπογραφίας και της κλασικής Φωτογραμμετρίας.

  • η ταχύτητα στη συλλογή εικόνων, 
  • η λήψη δεδομένων σε δυσπρόσιτα σημεία και
  • οι αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων σε πολύ λιγότερο χρόνο σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους Τοπογραφίας είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος αυτή.
Topometrica-Drone-Night

Συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα των ψηφιακών εικόνων με φωτογραμμετρικές μεθόδους και επίγειες μετρήσεις με τη χρήση GPS είμαστε σε θέση να παράγουμε προϊόντα όπως η Τρισδιάστατη απεικόνιση πολύπλοκων επιφανειών, μετρητικά μοντέλα υπό κλίμακα, με γεωαναφορά για μετρήσεις ακριβείας γεωμετρικών μεγεθών (επιφάνειες, γραμμές, όγκους).

Topometrica-Drone

Παραγόμενα προϊόντα :

  • Αεροφωτογραφήσεις  χωραφιών/γηπέδων/ δασικών εκτάσεων
  • Τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους
  • Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών
  • Παρακολούθηση καλλιεργειών