Τοπογραφικες Μελετες & Εφαρμογες

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει να σας εξυπηρετήσει στις παρακάτω κατηγορίες Τοπογραφικών Μελετών.

 1. Αποτυπώσεις οικοπέδων για συμβόλαια , έκδοση αδειών οικοδομής ή/και δασαρχείου

 2. Έλεγχος ακινήτων σε σχέση με το Κτηματολόγιο και σύνταξη διορθωτικών διαγραμμάτων

 3. Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων

 4. Έκδοση Αδειών για Περιφράξεις

 5. Παρακολούθηση διαδικασιών ένταξης στο σχέδιο πόλης

 6. Χαράξεις τεχνικών έργων

 7. Μηκοτομές

 8. Αποτυπώσεις κτιρίων

 9. Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις

 10. Χάραξη αιγιαλού – παραλίας

 11. Έκδοση Οικοδομησιμότητας

 12. Υποστήριξη  Εργοταξίων

 13. Οριοθετήσεις

 14. Πράξεις Αναλογισμού

 15. Πράξεις Εφαρμογής

 16. Μελέτη Αναδασμού

 17. Μεμονωμένες Π. Ε. – Διορθωτικές Π.Ε.

 18. Χαμένα Οικόπεδα (αναζήτηση-εύρεση)

 19. Άρση Απαλλοτρίωσης

 20. Τροποποίηση Ρυμοτομικών Σχεδίων

 21. Διαγράμματα Εφαρμογής

 22. Υψομετρικές Μελέτες

 23. Τριγωνισμοί

 24. Οικιστική Καταλληλότητα

 25. Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων – αγροτεμαχίων (Χάραξη)

 26. Χωρισμό – Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες

 27. Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.

 28. Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS. 

Λήψη προσφοράς